Nicosia Address Details
Address: 1 Nikiphorou Phoka Street
Nicosia, Nicosia